Surat Dakwah yang Dikirimkan Kepada Raja Hiraqla

Surat yang dikirimkan kepada Raja Negara Rum (Roma Timur) dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalby, bunyinya demikian...

Dengan nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Dari Muhammad hamba Allah dan Pesuruh-Nya, kepada Hiraqla pembesar Negara Rum, Kesejahteraan semoga atas orang yang mengikuti petunjuk -yang benar-. Adapun kemudian daripada itu : Sesungguhnya aku mengajak kepada engkau dengan seruan Islam, maka dari itu aku mengajak untuk masuk kedalam Islam, agar engkau selamat; Islamlah engkau, Allah akan memberi pahala kepada engkau dua kali lipat; maka jika engkau berpaling, tidak mau mengikuti Islam, sesungguhnya atas engkaulah dosa2 segenap rakyat. Dan "wahai Ahli kitab ! Marilah masuk kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan engkau semua, yaitu : "Janganlah kita beribadah melainkan kepada Allah, dan janganlah kita mempersekutukan Dia dengan sesuatu; dan janganlah sebagian kita menjadikan akan sebagian lain beberapa Tuhan yang selain Allah; maka jika kamu berpaling, maka katakanlah oleh kamu (hai orang Islam) : Saksikanlah oleh kamu (hai Ahli Kitab), bahwa susungguhnya kami orang2 ISlam.

( Kitab Tarikh Nabi Muhammad SAW ; K.H. Munawar Khalil )
Bagaimana Menurut Anda, Silahkan Berkomentar.
SHARE

Tariq Kusuma

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment

0 komentar:

Posting Komentar

Tariq Kusuma's Official Personal Blog